Varför gör jag så här?Kärleksberoende/relationsmissbruk och sexberoende visar sig i olika symptombeteenden. I början av tillfrisknandet kan det vara svårt att koppla ihop dem med sitt beroende/missbruk. Nedan har jag listat några av de vanligaste beteendena.

KÄRLEKSBEROENDE


-Dras till otillgängliga män/kvinnor
Vad som menas med otillgänglig kan variera. Det kan handla om att det saknas åtagenhet i en befintlig relation, att man dras till personer som är åtagna i en annan relation, att långdistansförhållanden är ett mönster eller att partnern prioriterar annat utanför relationen så som jobb eller ett beroende (alkohol, droger, sex, spel etc.)

-Oförmögen att släppa taget
Att inte kunna gå vidare efter att en relation tagit slut. Man fastnar i mental besatthet. Ofta kan man få känslor av att man måste få till det perfekta avslutet. "Jag ska bara höra av mig en gång till". Att tillskriva personen egenskaper den inte alls har eller helt förtränga hur relationen var, särskilt om den var destruktiv. Tankar som "om inte jag varit så xxx eller gjort xxx skulle relationen fortfarande funka-allt är mitt fel".

-Kroka med sex
Att använda sex med en föreställning om att det ökar chanserna att etablera en relation eller att få den att fortgå om den riskerar att ta slut.
Det kan vara så att man initierar sex vid första eller andra tillfället man ses. Upphetsningen ligger inte i det sexuella utan i att det kanske kommer resultera i en relation; i att man blivit vald. Ofta är den här typen av sex oskyddat. Att ha oskyddat sex kan vara en typ av utagerande i sexberoende men då ligger upphetsningen i risktagandet. Hos personer som krokar med sex kan det beror på en oförmåga eller rädsla för att uttrycka behov. Jag har mött kvinnor som har utagerat i det här beteendet hundratals gången men aldrig upplevt en orgasm. Personer med den här typen av utagerande har ofta kopplat bort sin sexualitet. Fysiska besvär som könssjukdomar eller vestibulit (brinnande vulva) är inte ovanligt. Läs mer om det här

-Stalking/förföljelse
Det här sker oftast på nätet men också i verkliga livet. På nätet är vanliga forum Facebook, Instagram, Linkedin, Hitta, Eniro, Ratsit, Hemmet och Spotify. Stalking i verkliga livet kan handla om att man frekvent rör sig i områden där personen man är besatt av befinner sig; nära personens hem, jobb, gym, vänner eller stamkrog.

-Söka kontakt trots avvisande
Att ringa, mejla eller skicka sms trots att man blivit avvisad och kanske ombedd att upphöra med kontaktsökande. Detta beteende liksom stalking i verkliga livet kan få allvarliga konsekvenser så som polisanmälningar.

-Stanna kvar i en relation trots att man inte är kär
Relationens varande är viktigare än kärlek. Rädslan för ensamhet gör att man kan stanna kvar i en kärlekslös relation under många år.


-Stanna kvar i en destruktiv relation
Att står ut med oacceptabelt beteende från en partner så som våld, verbala kränkningar, lögner, otrohet, beroenden etc.


-Romantiska fantasier
Att bygga luftslott kring en person. Man föreställer sig ett liv tillsammans. Detta är ett helt naturligt beteende i uppvaktningsfasen när man precis träffats; man testar ett liv med personen i fantasin men när fantasierna blir invaderande och man inte styr över det själv längre skapar det stor smärta för dem som lider av det här. Det här beteendet är mycket svårt att bryta.

-Sexuella fantasier
Att inte själv kunna styra över sexuella fantasier

-Objektifiering av sig själv och/eller andra
Att antingen vara fixerad vid sitt utseende och spendera tid och pengar på att göra sig fin FÖR ANDRA eller att bedöma andra utifrån deras utseende

-Förförelse
Att använda flirt och utmanande beteende/språk för att förföra. Syftet är att bli vald tillskillnad från erövring som är ett utagerande i sexberoende och handlar om just erövring; "dig ska jag ha". Tidigare har dessa två utagerande varit sammansatta- Förförelse/erövring och klassades som utagerande i sexberoende men är numer uppdelade och förförelse är utagerande i kärleksberoende

-Parallella relationer
Att vara känslomässigt engagerad eller t.o.m känna sig förälskad i flera personer samtidigt. Personer med det här beteendet kan jonglera med många relationer. Känslan av trygghet rubbas om någon av personerna i "flocken" försvinner. Då måste någon ny tillkomma.


SEXBEROENDE


Nedan beskrivna typer kommer ursprungligen från Dr. Patric Carnes, IITAP, USA. Trots att antalet är utökat avsevärt och mer förfinat väljer jag att lista dem.


-Fantasisex
Att hellre engagera sig i sexuella fantasier än i verkligheten.

-Erövring
Här ligger upphetsningen i makt och kontroll.

-Voyerism
Innebär att bli sexuellt upphetsad av att titta på andra i hemlighet. Det behöver inte vara i sexuella sammanhang men är ofta det. Det kan handla om att smygtitta i omklädningsrum, smygfilma under kjolen eller någons kön. Upphetsningen ligger i att personen man tittar på inte vet något.

-Exhibitionistiskt sex
Att dra uppmärksamhet till ens kropp eller mer sexuellt laddade kroppsdelar. Det kan ske genom utmanande klädsel men också genom överdrivna, kirurgiska, skönhetsingrepp. Upphetsningen ligger i att skapa reaktion oavsett om det är av chock eller intresse

-Utbytessex
Att använda sex för att få exempelvis pengar, presenter, jobb etc. Upphetsningen ligger i makt och kontroll

-Betala för sex
Här ligger upphetsningen också i makt och kontroll men även i själva pengatransaktionen.

-Påträngande sex
Att gå över andras gränser utan att bli upptäckt. Det kan ske exempelvis ske i en full tunnelbanevagn genom att man "råkar" smeka någon. Men det kan också vara genom att skämta på ett sexuellt sätt (som gör människor obekväma) eller komma med översvallande komplimanger till någon man inte känner så väl (Don Juan). Den sexuella upphetsningen sker genom att kränka gränser utan några återverkningar.

-Högrisksex/Anonymsex
Att ha sex med människor man inte känner. Inte sällan oskyddat. Ett beteende som lätt kan gå över styr. Rädsla och spänning tillsammans med sex skapar ett extra stark dopaminpåslag. Detta visar sig just nu bland unga bi och gaykillar som sysslar med chemsex, bareback. Det betyder att man använder en drog i samband med sex och har oskyddat sex.

--Utbyte av smärta
Att skada eller kränka andra för att uppnå sexuell upphetsning; eller att sadistiskt skada eller förnedra andra, eller båda. Det här handlar ofta om traumaupprepning och är ett vanligt utagerande hos de som blivit utsatta för sexuellt våld. Enligt min erfarenhet mest kvinnor och gay-män.

-Exploaterande sex
Att hänsynslöst utnyttja personer i utsatta situationer. Upphetsningsmönstret riktar ofta in sig på en viss typ av sårbarhet exempelvis att vara chef och ha sex med anställda, läkaren som har sex med patienten, eller den vuxne som utnyttjar ett barn.
Kommentarer

Populära inlägg